Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E)
Javni poziv za dostavu ponuda

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 19189/17 od 02.11.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE VRŠENJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ŽELJEZNIČKIH RADNIKA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 18329/17 od 20.10.2017.godine

UPIT I POJAŠNJENJE ZA JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E) - DRUGI PUT

POJASNJENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE OD 18.10.2017.godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E) - DRUGI PUT
Rok za dostavljanje ponuda je 20.10.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje Ponuda je 20.10.2017. godine u 12,00 časova

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 17154/17 od 04.10.2017.godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU VRŠENJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ŽELJEZNIČKIH RADNIKA
Rok za dostavljanje ponuda je 27.09.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje Ponuda je 27.09.2017. godine u 13,00 časova

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 15880/17 od 18.09.2017.godine
Pravilnik 655
Pravilnik 657

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGE OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANјA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E)
Javni poziv za dostavu ponuda

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE broj V-5. 15240/17 od 07.09.2017.godine

DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA RADNIKA ZA ODRŽAVANјE KOČNICA ŽELjEZNIČKIH VOZILA

DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 12898-2/17 od 14.08.2017.godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANјA PUNIH I ŠUPLjIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELjEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E)
Rok za dostavljanje ponuda je 23.08.2017. godine do 11,00 časova
Javno otvaranje Ponuda je 23.08.2017. godine u 12,00 časova

Objavljeno 17.08.2017

PITANJA I POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E)

Objavnjeno 18.08.2017

PITANJE I POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU OBUKE I SERTIFIKACIJE RADNIKA NA SPECIJALISTIČKOM KURSU ZA DRUGI (II) NIVO ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PUNIH I ŠUPLJIH POGONSKIH VRATILA I OSOVINA KOD ŽELJEZNIČKIH VOZILA PREMA STANDARDU BAS EN 473:2008 (E)

Objavljeno 25.08.2017

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU USLUGE STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA RADNIKA ZA ODRŽAVANјE KOČNICA ŽELjEZNIČKIH VOZILA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 13202/17 od 04.08.2017.godine

POJAŠNJENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE od 11.08.2017.godine

POJASNJENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE od 17.08.2017.godine

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUĐAČA broj V-5. 14366/17 od 24.08.2017.godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU STRUČNOG OSPOSOBLjAVANјA RADNIKA ZA ODRŽAVANјE KOČNICA ŽELjEZNIČKIH VOZILA
Rok za dostavljanje ponuda je 16.08.2017. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje Ponuda je 16.08.2017. godine u 13,00 časova

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 12848/17 od 01.08.2017.godine
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za održavanje kočnica željezničkih vozila
Uputstvo za održavanje kočnica željezničkih vozila

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (OBRAZOVNI SEMINARI) ZA ZAPOSLENE U ŽELJEZNICAMA RS A.D. DOBOJ
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do 30.12.2016. godine do 12,00

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ V-5. 12053-16 od 12.07.2016. godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com