Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

- Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” – Projekat „PS-03"

Projekat: “Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” – Projekat „PS-03“
Izvođač: „AŽD“ Prag (Češka Republika)
Konsultant: „AECOM INOCSA S.L.U.“ (Kraljevina Španija)
Kredit: Evropska banka za obnovu i razvoj / Evropska investiciona banka
Ukupna vrijednost investicije: 20.397.497,31 EUR

Implementacija Ugovora PS-03 “Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” je počela potpisivanjem Ugovora o realiziciji sa Izvođačem AŽD Praha 23.07.2015.godine.
Projekat je završen i uređaji su u probnom radu od druge polovine 2018. godine

1. Osiguranje stanice Ostružnja:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

2. Osiguranje stanice Snjegotina:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

3. Osiguranje stanice Jošavka:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 70+925, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

4. Osiguranje stanice Čelinac:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 79+419, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih

5. Osiguranje stanice Vrbanja:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 88+692, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

6. Osiguranje stanice Banja Luka:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

7. Isporuka i ugradnja spoljne i unutrašnje telekomunikacione opreme u stanicama Doboj, S.Kostajnica, Rudanka, Stanovi, Ostružnja, Stanari, Dragalovci, Prisoje, Ukrina, Snjegotina, Jošavka, Čelinac, Vrbanja i Banja Luka
Renoviranje TK prostorija, instalacija digitalnih telefonskih centrala u 12 službenih mjesta, instalacija sistema lokalne telefonije u 13 službenih mjesta, nabavka i polaganje optičkog kabla na trasi Doboj - Banja Luka.

8. Osiguranje putnih prelaza na otvorenoj pruzi na dionici Doboj – Banja Luka:
U cilju povećanja stepena bezbjednosti željezničkog saobraćaja, pored putnih prelaza u staničnom području (Jošavka, Čelinac i Vrbanja), osigurano je i osam putnih prelaza na otvorenoj pruzi (Incel, Čelinac 2, Snjegotina Popovići, Kulaši, Ostružnja, Rasadnik i Kostajnica). Prelazi su osigurani automatskim signalno-sigurnosnim uređajem tipa „RLC23“ (ALTPRO).

9. U stanicama Prisoje i Stanari instaliran je sistem električnog grijanja skretnica:
Sistem električnog grijanja skretnica u stanicama Prisoje i Stanari instaliran je u cilju dopune i kompletiranja elektronskog signalno – sigurnosnog uređaja „ESTW L 90 5“ (THALES) izgrađenog u okviru Projekta PS-01/2006. Izgrađene su i dvije stubne trafostanice za potrebe napajanje sistema grijanja skretnica sa kontaktne mreže.

10. Implementacija sistema daljinskog upravljanja saobraćajem (DUS):
Novougrađeni sistem omogućava daljinsku kontrolu i upravljanje signalno – sigurnosnim uređajima tipa „ESA 44 - BH“ (AŽD) na dionici pruge Banja Luka – Snjegotina, uključujući ukrsnicu Ostružnja. Službeno mjesto pružnog otpravnika je u stanici Banja Luka, odakle se daljinski upravlja predmetnim stanicama. Omogućen je i daljinski pristup dijagnostičkom sistemu signalno – sigurnosnih uređaja, za potrebe službe održavanja. Povezivanje sistema DUS realizovano je putem novopoloženog optičkog kabla.

11. Proširenje sistema komunikacije putem optičkog kabla, povezivanje Upravne zgrade ŽRS sa čvorovima Doboj i Banja Luka:
Izgradnja potrebne kablovske infrastrukture, polaganje optičkih kablova za potrebe povezivanja Upravne zgrade ŽRS i zgrada po čvorovima, na optički kabl u stanicama Doboj i Banja Luka. U okviru čvora Doboj, dodatno je izvršeno i polaganje HDPE cijevi i uvlačenje bakarnih kablova.

12. Upotreba GSM komunikacije na ŽRS:
Sistem omogućava komunikaciju voznog osoblja sa dispečerom, kao i razmjenu podataka i koordinata između centralnog sistema i „on-board“ sistema na vučnim vozilima (govorna komunikacija dispečer – mašinovođa, red vožnje u realnom vremenu, prikaz GPS koordinata vučnih vozila)

13. Zamjena uključno/isključnih detektora na uređajima tipa „SPA-4“ za osiguranje putnih prelaza (Garevac, Modriča, Šljunkara i Koprivna Gornja) na dionici pruge Šamac – Doboj:
U cilju modernizacije, uključno/isključni elementi tipa „EOC“ zamijenjeni su detektorima izvedbe zasnovane na principu brojača osovina.

14. Zamjena ŽAT centrala i uvođenje sistema „tačno vrijeme“:
Modernizacija sistema administrativne telefonije (ŽAT centrale) na lokacijama Doboj i Banja Luka uz primjenu nove optičke mreže. Zamjena ŽAT centrala, koje su bile u eksploataciji od 2006. godine. Sistem „tačno vrijeme“ za pružni pravac Banja Luka – Doboj predviđa povezivanje telekomunikacione opreme i mogućnost priključenja drugih sistema na ŽRS.

15. Instalacija WiFi mreže u stanicama Doboj i Banja Luka:
Korisnicima željezničkog saobraćaja omogućen je bežični internet pristup (WiFi) u željezničkim stanicama Doboj i Banja Luka.
Ugradnjom i implementacijom pomenutih sistema u okviru Projekta PS-03/14, povećana je bezbjednost i unaprijeđen sistem za regulisanje željezničkog saobraćaja na dionici pruge Doboj – Banja Luka.
Zahvaljujući novougrađenim signalno – sigurnosnim uređajima, postignuta je veća operabilnost i nivo osiguranja predmetnih stanica, ukrsnica i putnih prelaza. Implementacijom telekomunikacionog sistema, uključujući novopoloženi optički kabl, pored pouzdanije telefonske veze, omogućen je daljinski pristup i kontrola preostalim uređajima, kao i mogućnost rješavanja određenih smetnji i kvarova na daljinu. Sistem GSM komunikacije omogućava neprekidnu komunikaciju između voznog osoblja i operativnih službi.
Sistemi implementirani i izgrađeni u okviru Projekta PS-03/14, nakon izvršenog internog tehničkog pregleda od strane stručnih komisija Željeznica Republike Srpske i uspješno obavljenog probnog rada, a nakon tehničkog pregleda od strane republičke komisije za tehnički pregled, ishodovana je i upotrebna dozvola, koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske te su uređaji pušteni u redovan rad.

 

- Osiguranje putnog prelaza „Ljeb“

„Putni prelaz Ljeb“
Izvodač: Altpro, Zagreb
Vrijednost ugovora: 93.575,00 €
Projekat je predmet donacije kompanije “Energy Financing Team” (EFT Group)
Projekat završen i u redovnom je radu od januara 2018. godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju uređaja za osiguranje putnog prelaza Ljeb, na dionici pruge Doboj – Banja Luka.
Implementacija projekta počela je u septembru 2016. godine.
Ugrađen je elektronski signalno – sigurnosni uređaj nove generacije tipa “RLC23”, proizvođača “Altpro”, sa cestovnim signalima, polubranicima i kontrolnim signalima.

 

- Osiguranje putnog prelaza „Trinaestica“

„Putni prelaz Trinaestica“
Izvodač: “AŽD” Praha, Češka
Projekat je predmet donacije kompanije “AŽD” Praha, Češka
Projekat završen i u redovnom je radu od 2018. Godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju uređaja za osiguranje putnog prelaza “Trinaestica”, na dionici pruge Banja Luka – Novi Grad, te građevinsko uređenje putnog prelaza sa ugradnjom gumenih patosnica.
Implementacija projekta počela je u maju 2016. godine.
Ugrađen je elektronski signalno – sigurnosni uređaj nove generacije tipa “PZZ-EA”, proizvođača “AŽD”, sa cestovnim signalima, polubranicima i kontrolnim signalima.

 

- Rekonstrukcija uređaja za osiguranje putnog prelaza Tarevci

Izvodač: „Altpro“
Donacija: „Altpro“
Projekat završen i uređaj je u radu je od 2016. godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju dijela signalno-sigurnosnog uređaja za osiguranje putnog prelaza Tarevci, na dionici pruge Šamac – Doboj, koji je uništen u poplavama 2014. godine. Ugrađen je novi elektronski uređaj tipa „RLC23“, proizvođača „Altpro“, sa polubranicima i daljinskom kontrolom.

 

- BiH - Regionalni projekat obnove željeznica II

Projekat: „BiH - Regionalni projekat obnove željeznica II“ – Projekat „PS-02“
Izvodac: „Thales Signalling Solutions GmbH“
Vrijednost ugovora: 6.738.796.23 EUR
Kredit: Evropska banka za obnovu i razvoj
Projekat završen i uređaji su u redovnom radu od novembra 2013. godine

„BIH Regionalni projekat obnove željeznica II“ podrazumijeva nabavku i instalaciju staničnog sistema osiguranja i uređaja za osiguranje putnih prelaza. Projekat obuhvata savremeno,elektronsko osiguranje stanica koje je doprinijelo povećanju bezbijednosti željezničkog saobraćaja, kao i skraćivanju voznog vremena.

Implementacija projekta započela je u junu 2010. godine.

Stanični sistem osiguranja tipa „ESTW L90 5“, proizvođača „Thales“ (SR Njemačka) je instaliran u četiri stanice: Ukrina, Dragalovci, Stanovi i Rudanka, dok je na četiri putnaprelaza na pruzi Doboj – Banja Luka (Rudanka - Stanovi, Dragalovci - Ukrina) ugrađen uređaj „SPA-5“, proizvođača „Bombardier“ (Republika Poljska).

 

- Ugradnja novih digitalnih registrofona

Izvodač: MIBO komunikacije
Način finansiranja: Vlastita sredstva
Projekat završen i uređaji su u radu je od 2010. godine

Ugradnja digitalnih registrofona „KSRC 322“, prizvođača TRX Poljska, u stanicama Doboj, Petrovo, Brčko, Zvornik, Šamac, Ukrina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com