Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorijum. Putanja: /var/www/vhosts/zrs-rs.com/httpdocs/images/projekti/osiguranje_stanica/rekonstrukcija_uređaja_za_osiguranje_putnog_prelaza_tarevci/
×

Obaveštenje

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//projekti/osiguranje_stanica/rekonstrukcija_uređaja_za_osiguranje_putnog_prelaza_tarevci/

- Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” – Projekat „PS-03"

Projekat: “Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” – Projekat „PS-03“
Izvođač: „AŽD“ Prag (Češka Republika)
Konsultant: „AECOM INOCSA S.L.U.“ (Kraljevina Španija)
Kredit: Evropska banka za obnovu i razvoj / Evropska investiciona banka
Ukupna vrijednost investicije: 20.397.497,31 EUR

Implementacija Ugovora PS-03 “Modernizacija sistema signalizacije i telekomunikacija na dionici Doboj – Banja Luka” je počela potpisivanjem Ugovora o realiziciji sa Izvođačem AŽD Praha 23.07.2015.godine.
Projekat je završen i uređaji su u probnom radu od druge polovine 2018. godine

1. Osiguranje stanice Ostružnja:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

2. Osiguranje stanice Snjegotina:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

3. Osiguranje stanice Jošavka:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 70+925, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

4. Osiguranje stanice Čelinac:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 79+419, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih

5. Osiguranje stanice Vrbanja:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, osiguranje putnog prelaza u km 88+692, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

6. Osiguranje stanice Banja Luka:
Stanični signalno-sigurnosne uređaji sa sistemom međustanične zavisnosti, nabavka i polaganje kablova za lokalnu telefoniju, sistem električnog grijanja skretnica, sistem napajanja iz KM i distributivne mreže, mreža niskonaponskih i energetskih kablova, revitalizacija stanične zgrade sa adaptacijom tehničkih prostorija

7. Isporuka i ugradnja spoljne i unutrašnje telekomunikacione opreme u stanicama Doboj, S.Kostajnica, Rudanka, Stanovi, Ostružnja, Stanari, Dragalovci, Prisoje, Ukrina, Snjegotina, Jošavka, Čelinac, Vrbanja i Banja Luka
Renoviranje TK prostorija, instalacija digitalnih telefonskih centrala u 12 službenih mjesta, instalacija sistema lokalne telefonije u 13 službenih mjesta, nabavka i polaganje optičkog kabla na trasi Doboj - Banja Luka.

8. Osiguranje putnih prelaza na otvorenoj pruzi na dionici Doboj – Banja Luka:
U cilju povećanja stepena bezbjednosti željezničkog saobraćaja, pored putnih prelaza u staničnom području (Jošavka, Čelinac i Vrbanja), osigurano je i osam putnih prelaza na otvorenoj pruzi (Incel, Čelinac 2, Snjegotina Popovići, Kulaši, Ostružnja, Rasadnik i Kostajnica). Prelazi su osigurani automatskim signalno-sigurnosnim uređajem tipa „RLC23“ (ALTPRO).

9. U stanicama Prisoje i Stanari instaliran je sistem električnog grijanja skretnica:
Sistem električnog grijanja skretnica u stanicama Prisoje i Stanari instaliran je u cilju dopune i kompletiranja elektronskog signalno – sigurnosnog uređaja „ESTW L 90 5“ (THALES) izgrađenog u okviru Projekta PS-01/2006. Izgrađene su i dvije stubne trafostanice za potrebe napajanje sistema grijanja skretnica sa kontaktne mreže.

10. Implementacija sistema daljinskog upravljanja saobraćajem (DUS):
Novougrađeni sistem omogućava daljinsku kontrolu i upravljanje signalno – sigurnosnim uređajima tipa „ESA 44 - BH“ (AŽD) na dionici pruge Banja Luka – Snjegotina, uključujući ukrsnicu Ostružnja. Službeno mjesto pružnog otpravnika je u stanici Banja Luka, odakle se daljinski upravlja predmetnim stanicama. Omogućen je i daljinski pristup dijagnostičkom sistemu signalno – sigurnosnih uređaja, za potrebe službe održavanja. Povezivanje sistema DUS realizovano je putem novopoloženog optičkog kabla.

11. Proširenje sistema komunikacije putem optičkog kabla, povezivanje Upravne zgrade ŽRS sa čvorovima Doboj i Banja Luka:
Izgradnja potrebne kablovske infrastrukture, polaganje optičkih kablova za potrebe povezivanja Upravne zgrade ŽRS i zgrada po čvorovima, na optički kabl u stanicama Doboj i Banja Luka. U okviru čvora Doboj, dodatno je izvršeno i polaganje HDPE cijevi i uvlačenje bakarnih kablova.

12. Upotreba GSM komunikacije na ŽRS:
Sistem omogućava komunikaciju voznog osoblja sa dispečerom, kao i razmjenu podataka i koordinata između centralnog sistema i „on-board“ sistema na vučnim vozilima (govorna komunikacija dispečer – mašinovođa, red vožnje u realnom vremenu, prikaz GPS koordinata vučnih vozila)

13. Zamjena uključno/isključnih detektora na uređajima tipa „SPA-4“ za osiguranje putnih prelaza (Garevac, Modriča, Šljunkara i Koprivna Gornja) na dionici pruge Šamac – Doboj:
U cilju modernizacije, uključno/isključni elementi tipa „EOC“ zamijenjeni su detektorima izvedbe zasnovane na principu brojača osovina.

14. Zamjena ŽAT centrala i uvođenje sistema „tačno vrijeme“:
Modernizacija sistema administrativne telefonije (ŽAT centrale) na lokacijama Doboj i Banja Luka uz primjenu nove optičke mreže. Zamjena ŽAT centrala, koje su bile u eksploataciji od 2006. godine. Sistem „tačno vrijeme“ za pružni pravac Banja Luka – Doboj predviđa povezivanje telekomunikacione opreme i mogućnost priključenja drugih sistema na ŽRS.

15. Instalacija WiFi mreže u stanicama Doboj i Banja Luka:
Korisnicima željezničkog saobraćaja omogućen je bežični internet pristup (WiFi) u željezničkim stanicama Doboj i Banja Luka.
Ugradnjom i implementacijom pomenutih sistema u okviru Projekta PS-03/14, povećana je bezbjednost i unaprijeđen sistem za regulisanje željezničkog saobraćaja na dionici pruge Doboj – Banja Luka.
Zahvaljujući novougrađenim signalno – sigurnosnim uređajima, postignuta je veća operabilnost i nivo osiguranja predmetnih stanica, ukrsnica i putnih prelaza. Implementacijom telekomunikacionog sistema, uključujući novopoloženi optički kabl, pored pouzdanije telefonske veze, omogućen je daljinski pristup i kontrola preostalim uređajima, kao i mogućnost rješavanja određenih smetnji i kvarova na daljinu. Sistem GSM komunikacije omogućava neprekidnu komunikaciju između voznog osoblja i operativnih službi.
Sistemi implementirani i izgrađeni u okviru Projekta PS-03/14, nakon izvršenog internog tehničkog pregleda od strane stručnih komisija Željeznica Republike Srpske i uspješno obavljenog probnog rada, a nakon tehničkog pregleda od strane republičke komisije za tehnički pregled, ishodovana je i upotrebna dozvola, koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske te su uređaji pušteni u redovan rad.

 

- Osiguranje putnog prelaza „Ljeb“

„Putni prelaz Ljeb“
Izvodač: Altpro, Zagreb
Vrijednost ugovora: 93.575,00 €
Projekat je predmet donacije kompanije “Energy Financing Team” (EFT Group)
Projekat završen i u redovnom je radu od januara 2018. godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju uređaja za osiguranje putnog prelaza Ljeb, na dionici pruge Doboj – Banja Luka.
Implementacija projekta počela je u septembru 2016. godine.
Ugrađen je elektronski signalno – sigurnosni uređaj nove generacije tipa “RLC23”, proizvođača “Altpro”, sa cestovnim signalima, polubranicima i kontrolnim signalima.

 

- Osiguranje putnog prelaza „Trinaestica“

„Putni prelaz Trinaestica“
Izvodač: “AŽD” Praha, Češka
Projekat je predmet donacije kompanije “AŽD” Praha, Češka
Projekat završen i u redovnom je radu od 2018. Godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju uređaja za osiguranje putnog prelaza “Trinaestica”, na dionici pruge Banja Luka – Novi Grad, te građevinsko uređenje putnog prelaza sa ugradnjom gumenih patosnica.
Implementacija projekta počela je u maju 2016. godine.
Ugrađen je elektronski signalno – sigurnosni uređaj nove generacije tipa “PZZ-EA”, proizvođača “AŽD”, sa cestovnim signalima, polubranicima i kontrolnim signalima.

 

- Rekonstrukcija uređaja za osiguranje putnog prelaza Tarevci

Izvodač: „Altpro“
Donacija: „Altpro“
Projekat završen i uređaj je u radu je od 2016. godine

Projekat je obuhvatio isporuku i ugradnju dijela signalno-sigurnosnog uređaja za osiguranje putnog prelaza Tarevci, na dionici pruge Šamac – Doboj, koji je uništen u poplavama 2014. godine. Ugrađen je novi elektronski uređaj tipa „RLC23“, proizvođača „Altpro“, sa polubranicima i daljinskom kontrolom.

{gallery}/projekti/osiguranje_stanica/rekonstrukcija_uređaja_za_osiguranje_putnog_prelaza_tarevci/{/gallery}

 

- BiH - Regionalni projekat obnove željeznica II

Projekat: „BiH - Regionalni projekat obnove željeznica II“ – Projekat „PS-02“
Izvodac: „Thales Signalling Solutions GmbH“
Vrijednost ugovora: 6.738.796.23 EUR
Kredit: Evropska banka za obnovu i razvoj
Projekat završen i uređaji su u redovnom radu od novembra 2013. godine

„BIH Regionalni projekat obnove željeznica II“ podrazumijeva nabavku i instalaciju staničnog sistema osiguranja i uređaja za osiguranje putnih prelaza. Projekat obuhvata savremeno,elektronsko osiguranje stanica koje je doprinijelo povećanju bezbijednosti željezničkog saobraćaja, kao i skraćivanju voznog vremena.

Implementacija projekta započela je u junu 2010. godine.

Stanični sistem osiguranja tipa „ESTW L90 5“, proizvođača „Thales“ (SR Njemačka) je instaliran u četiri stanice: Ukrina, Dragalovci, Stanovi i Rudanka, dok je na četiri putnaprelaza na pruzi Doboj – Banja Luka (Rudanka - Stanovi, Dragalovci - Ukrina) ugrađen uređaj „SPA-5“, proizvođača „Bombardier“ (Republika Poljska).

 

- Ugradnja novih digitalnih registrofona

Izvodač: MIBO komunikacije
Način finansiranja: Vlastita sredstva
Projekat završen i uređaji su u radu je od 2010. godine

Ugradnja digitalnih registrofona „KSRC 322“, prizvođača TRX Poljska, u stanicama Doboj, Petrovo, Brčko, Zvornik, Šamac, Ukrina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com