Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Stanice za prodaju voznih karata

Za međunarodni, međuentitetski i unutrašnji saobraćaj

Mjesto Broj telefona
Banja Luka 051 301 229
Brčko 049 360 116
Doboj 053 209 009
Dobrljin 052 775 103
Dragalovci 053 798 096
Kozarac 052 320 171
Modriča 053 810 192
Novi Grad 052 752 150
Omarska 052 333 303
Prijedor 052 211 021
Stanari 053 209 000 lok.433
Ukrina 051 336 400 lok.485
Čelinac 051 551 055
Šamac 054 611 548

Za unutrašnji i međuentitetski saobraćaj

Mjesto Broj telefona
Blagaj  
Blatna 052 759 077
Brezičani 052 339 917
Vranjak 053 209 000 lok. 331
Vrbanja 051 300 841
Jošavka 051 305 988 lok. 483
Koprivna Gornja 053 209 000 lok. 324
Osječani 053 209 000 lok. 249
Ostružnja 053 209 000 lok. 464
Petrovo Novo 053 260 202
Piskavica 051 390 096
Potkozarje 051 395 234
Prisoje 053 209 000 lok. 631
Ravnice  
Ramići 051 392 287
Rudice  
Svodna  
Snjegotina 051 305 988 lok. 484
Sočkovac 053 209 000 lok. 337
Srpska Kostajnica 053 209 000 lok.248
Stanovi 053 209 000 lok. 221
Suvo Polje 053 209 000 lok. 208

Stanice (stajališta) u kojima se ne prodaju vozne isprave, već za iste kondukter u vozu vrši prodaju bez naplaćivanja posebnih dodataka za neposjedovanje vozne isprave:

Kostajnica Gornja, Rudanka, Rasadnik, Rakovac, Ljeskove Vode, Ljeb, Kulaši, Popovići, Peulići, Vijačani, Umka, MlinskaRijeka, Bojići, Incel, Zalužani, Prijakovci, Mišin Han, Milakovići, Miloševići, Niševići, Donja Lamovita, Petrov Gaj, Donji Garevci, Dragotinja, Dragotinja Donja, Donja Svodna, Petkovac, Vodičevo, Kostajnica Donja, Bušletić, Vasiljevići, Kožuhe, Koprivna Donja, Brvno, Garevac, Miloševac, Pridjel, Ševarlije, Jabučić Polje, Trbuk, Paklenica Donja, Rječica, Rakani, Jošava, Tekućica, Boljanić, Boljanić Novi, Karanovac, Kakmuž, Petrovo.