Stanice za prodaju voznih karata
međuentitetski i unutrašnji saobraćaj

Banja Luka

051 336 411

Doboj

053 209 009

Dobrljin

052 775 103

Dragalovci

053 290 027

Novi Grad

052 752 150

Omarska

052 333 302

Prijedor

052 211 021

Stanari

053 290 027

Ukrina

051 336 400 lok. 7500

Čelinac

051 551 055

Brezičani

052 339 917

Vrbanja

051 300 841

Prisoje

051 336 400 lok.7600

Snjegotina

051 336 400 lok 7400

Srpska Kostajnica

053 209 000 lok.248