Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Tarifsko-komercijalne povlastice

Povlastica Vrsta putovanja / nosioci prava Osnov Područje važenja
20% Povratno putovanje - pojedinačno Iskazana želja ŽRS, ŽFBH, ŽS, HŽ, SŽ
20%  Imaoci legitimacije RAILPLUS Legitimacije: RailPlus prema Prilogu 1 OW tarife Perema prilogu 1 OW tarife
30% Imaoci legitimacije RAILPLIS izdate od strane ŽS i ŽRS Legitimacije: RailPlus izdate od strane ŽS i ŽRS ŽRS, ŽS
30% Grupna kolektivna (za 6 ili više putnika) Spisak - Objava Sve želj. Uprave
30% Novinari Novinarska legitimacija ŽRS, ŽFBH
30% Penzioneri i osobe starije od 60 g. Penzijski ček, lična karta ŽRS, ŽFBH
30% Omladina do 26 g. starosti InterRail karta, indeks, legitimacije ISIC ŽRS, ŽFBH
50% Slijepa lica i njihovi pratioci Knjižica slijepog lica i Objava za pratioca ŽRS, ŽFBH
50% Studenti Indeks ili ISIC izdate u Republici Srpskoj ŽRS - samo vikendom i državnim praznicima (važi i tokom raspusta)
50% Djeca starosti 4 - 12 g. Lični dokumenti Sve želj. Uprave
50% Mjesečna radnička knjižica, za 50 putovanja / mj. Legitimacija za radnike ŽRS, ŽFBH
50% FIP leg. Strane uprave, izuzev ŽS, SŽ Navedena legitimacija Članice FIP-a
60% Mjesečna đačka karta, za 50 putovanja / mj. Legitimacija za đake ŽRS, ŽFBH
60% Povratno putovanje ŽRS-MAV-pojedinačno Iskazana želja HŽ, MAV
65% Povratno putovanje ŽRS-MAV-grupa Spisak - Objava HŽ, MAV
75% Nosioci prava P4/FIP P4 za ŽRS/ŽFBH, FIP za ŽS/SŽ ŽRS, ŽFBH, ŽS, SŽ
100% Djeca do 4 g. ako ne trebaju posebno mjesto Lični dokumenti Sve želj. Uprave