Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Radionica Prijedor vrši tekuće i investiciono održavanje teretnih vagona svih tipova i serija. Kapaciteti radionice na godišnjem nivou su 1.100 kola redovne i više hiljada tekuće opravke.
Raspolaže modernizovanom opremom za ispitivanje odbojno-vlačne naprave i elemenata kočionog sistema. U sastavu radionicenalazi se modernizovana mašinska oprema za obradu svih vrsta profila točkova željezničkih vozila. Tehnološki proces investicionog održavanja u ovoj radionici obavlja se po najvišim standardima TSI normi kao i internih uputstava i pravilnikaŽRS. Tehnološki proces investicionog održavanja teretnih vagona uslovljen je mehaničkim procesom skidanja korozije sa oplate kola (pjeskarenje). Radionica raspolaže zasebnom tehnološkom cjelinom za obradu i navlačenje svih tipova točkova naosovine željezničkih vozila.
Radionica Prijedor posjeduje sertifikat ISO 9001:2000.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com