Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Poštovani,
Obavještavamo vas da su Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj od 24.05.2017. godine započele aktivnosti na pripremi i izradi svog plana integriteta, u skladu sa Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integriteta u Republici Srpskoj.

Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj u periodu 2013-2017. godine i pripadajućim Akcionim planom, Komisija za sprovođenje strategije je 24.04.2015. godine usvojila navedena Pravila.

Plan integriteta je interni preventivni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta u okviru ŽRS a.d. Doboj kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima.

Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu ŽRS a.d. Doboj i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke. Osnovna svrha planova integriteta je uspostavljanje i poboljšanje, odnosno unapređenje ŽRS a.d. Doboj.

Proces izrade plana integriteta odvija se kroz tri faze:
- Faza pripreme u kojoj generalni direktor Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj donosi odluku o izradi plana integriteta, imenuje radnu grupu za izradu koja donosi program za izradu plana integriteta i prikuplja potrebnu dokumentaciju.
- U fazi ocjene i procjene postojećeg stanja-ocjena izloženosti se vrši procjena prikupljene dokumentacije, anketiranje (popunjavanje upitnika) zaposlenih, te se identifikuju oblasti rizika.
- U fazi predlaganja mjera za poboljšanje integriteta sačinjava se registar rizika i adekvatnih mjera na minimiziranju rizika.

Nakon usvajanja plana integriteta generalni direktor Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj imenovaće menadžera integriteta koji će biti zadužen za praćenje sprovođenja plana integriteta.

Pozivamo vas da aktivno učestvujete u svim fazama izrade plana integriteta kako bi se identifikovali mogući rizici unutar ŽRS a.d. Doboj, te predložile adekvatne mjere na njihovom minimiziranju.

VD GENERALNOG DIREKTORA
Dragan Savanović, dipl. inž. saob.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com