Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Na zahtjev Sindikata željezničara Republike Srpske pokrenut je postupak za preispitivanje utvrđene reprezentativnostiSamostalnom sindikatu mašinovođa Doboj, u skladu sa odredbama člana 154 Zakona o radu – prečišćeni tekst.

U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba u postupku preispitivanja reprezentativnosti, na šta su ukazali Samostalni sindikat STD Banjaluka i Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Uprava Željeznica Republike Srpske je pozvala sindikalne organizacije da u roku od 15 dana riješe pitanje višestrukog članstva međusobnim dogovorom, kao i radnike da se u istom roku decidno izjasne o članstvu u jednom sindikatu.
Ukoliko u ostavljenom roku sindikalne organizacije ne riješe pitanje članstva, odnosno ako se radnici pojedinačno ne izjasne o članstvu u jednom sindikatu, radi sprečavanja zloupotreba poslodavac neće prihvatiti članstvo radnika ni u jednojsindikalnoj organizaciji s obzirom da nema osnova da zbirni broj članova sindikata bude veći od ukupnog broja zaposlenih, pogotovo što ima radnika koji nisu članovi nijedne sindikalne organizacije u ŽRS.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com