Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske obavještavaju stanovništvo koje živi ili se kreće u neposrednoj blizini pruge, da će radnici Sekcije za održavanje pruga Doboj u periodu od 07.05.2021. godine do 20.05.2021. godine vršiti hemijsko tretiranje korova po pruzi.

Uništavanje korova na dijelu pruge koji održava Sekcija ZOP Doboj vršiće se na sljedećim dionicama:

-Entitetska granica - Šamac – Doboj –Rječica – Entitetska granica,

-Entitetska granica – Petrovo Novo – Doboj,

-Doboj – Prisoje,

-Državna granica – Brčko – Entitetska granica,

-Entitetska granica – Caparde – Zvornik Novi – Državna granica ii

-Državna granica – Vardište – Višegrad, na dijelovima pruge koje održava Sekcija ZOP Doboj.

Tretiranje korova biće vršeno hemijskim sredstvima na bazi glifosat-monoizopropilamino soli, motornom pumpom i ručnom prskalicom uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Navedena materija nalazi se na listi dozvoljenih herbicida.

U promet je stavljena Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj: 12.03.3 – 330 – 1925/16 od 06.07.2016. godine i broj: 12.03.3 -330 – 1925 -1/16 od 23. 02. 2017. godine

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com