Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Željeznice Republike Srpske obavještavaju putnike, korisnike željezničkih usluga da u ponoć 08/09. decembar 2018. godine na snagu stupa novi red vožnje sa važnošću do 14.12.2019. godine.

Opširnije...

Isplata sredstava iz prve tranše kredita Svjetske banke za restrukturisanje Željeznica Republike Srpske u iznosu od 26,5 miliona evra (51,8 miliona KM) izvršena je u periodu 20. – 23. novembar 2018. godine, nakon što je završena procedura ovjere kartona deponovanih potpisa, čime su bili ispunjeni svi uslovi za plaćanje.

Opširnije...

Uprava Želјeznica Republike Srpske ponovo ukazuje da širenje neistina i plasiranje dezinformacija među radnicima i u javnosti, ne donosi dobro ni preduzeću ni zaposlenima u Želјeznicama Republike Srpske. Stvaranje ovakve „ podloge“ za izazivanje bilo kakvih nemira, ne može biti u interesu nijednom pojedincu ili grupi lјudi osim ako im u interesu nisu poslednje namere.

Opširnije...

Uprava Želјeznica Republike Srpske u cilјu istinitog informisanja pre svega zaposlenih u ŽRS, kao i javnosti u Republici Srpskoj, oglašava se saopštenjem za javnost, kako bi se sprečilo dalјe širenje dezinformacija i plasiranje neistina po pitanju isplate dugovanja prema radnicima iz kredita Svetske banke.

Opširnije...

Konfederacija sindikata RS izašla je u javnost sa nepotpunim i netačnim informacijama u vezi sa postupkom zaklјučivanja pojedinačnog kolektivnog ugovora za Želјeznice RS, te iz tog razloga a radi objektivnog i potpunog informisanja javnosti, Uprava Želјeznica RS dostavlјa ovo saopštenje.

Opširnije...

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com