25.04.2024

Hemijsko uništavanje korova na području stanice Doboj

Hemijsko uništavanje korova na području stanice Doboj

Željeznice Republike Srpske obavještavaju stanovništvo koje živi ili se kreće u neposrednoj blizini pruge, da će radnici Sekcije za održavanje pruga Doboj, dana 26. 04. 2024. godine vršiti hemijsko tretiranje korova na staničnim kolosijecima na području stanice Doboj.

Uništavanje korova na dijelu pruge koji održava Sekcija ZOP Doboj, vršiće se na staničnim kolosijecima na području stanice Doboj, dana 26. 04. 2024. godine.

Tretiranje korova biće vršeno hemijskim sredstvima na bazi totalnog herbicida/aktivne materije glifosata-monoizopropilamino soli/ razrijeđen sa vodom, motornom pumpom i ručnim prskalicama uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Navedena materija se nalazi na listi dozvoljenih herbicida.

U promet je stavljena Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj: 321 - 01 – 470/2012 – 11 od 11. 02. 2013. godine i Dozvolom za promet u Republici Srpskoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 12. 03. 3 – 330 – 1925/16 od 06. 07. 2016. godine i broj: 12. 03. 3. – 330 – 1925 – 1/16 od 23. 02. 2017. godine.