PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

Opšti uslovi

Područje primjene: na svim relacijama otvorenim za saobraćaj na mreži navedenih uprava. Svi podaci su informativnog karaktera, a za uslove prevoza i cijene važe odredbe objavljene u tarifama ŽRS u kojima su detaljno navedene sve tarifske ponude.

VRSTE VOZNIH CIJENA

Napomena: Svi podaci su informativnog karaktera, a za uslove prevoza i cijene važe odredbe objavljene u tarifama ŽRS.