21.07.2023

Vijesti

Radovi na saniranju štete i dalјe traju

Radovi na saniranju štete i dalјe traju

Želјeznice Republike Srpske obaveštavaju javnost da je uspostavlјen redovan želјeznički saobraćaj sa elektro vučom na relacijama: Doboj - Maglaj, Doboj - Banjaluka i Banjaluka – Dobrlјin.

Podsećamo da je juče ujutru u 7 časova i 30 minuta u potpunosti uspostavlјen redovan saobraćaj vozova na deonici Doboj – Petrovo Novo – Doboj.

Nadležne ekipe Želјeznica Republike Srpske i danas nastavlјaju sa intenzivnim radovima na osposoblјavanju i deonice pruge Srpska Kostajnica – Šamac.

Želјeznice Republike Srpske se zahvalјuju svim korisnicima želјezničkih usluga, našim putnicima i komintentima na strplјenju dok traju radovi na saniranju štete na želјezničkoj infrastrukturi, nastale usled vremenskih nepogoda i uspostavlјanju redovnog saobraćaja vozova na kompletnoj mreži pruga Želјeznica Republike Srpske.