20.03.2023

Vijesti

Zaštita pruge od odrona

Zaštita pruge od odrona

Željeznice Republike Srpske završile su proteklog vikenda radove na ugradnji zaštitnih čeličnih pletiva na kamenim kosinama useka, na delu pruge Doboj – Novi Grad, na relacijama stanica Snjegotina – ukrsnica Jošavka, te između stanica Ukrina – Snjegotina.

Ukupna površina ugrađenih zaštitnih čeličnih mreža iznosi 4000 kvadratnih metara.

Ove deonice pruga Željeznica Republike Srpske većim delom prolaze kroz visoke useke, sa izuzetno zastupljenim kamenim kosinama, koje su često pravile problem prilikom odrona kamena na prugu, te je samim tim dolazilo i do ugrožavanja bezbednosti u saobraćanju vozova.

U prethodnom periodu na deonici pruge Milinska Rijeka - Jošavka ugrađeno je ukupno 4400 kvadratnih metara zaštitnih čeličnih pletiva. Željeznice Republike Srpske i dalje u skladu sa finansijskim mogućnostima i u narednom periodu planiraju slične aktivnosti, kako bi se odron kamena na prugu, koji nije moguće predvideti, smanjio ili potpuno neutralisao ovim načinom zaštite.