20.12.2022

Vijesti

Željeznice Srpske dobile saglasnost na produžetak kreditnog sporazuma

Željeznice Srpske dobile saglasnost na produžetak kreditnog sporazuma

Željeznice Republike Srpske danas su zvanično od Svetske banke dobile saglasnost na produžetak perioda trajanja zajma kreditnog međunarodnog sporazuma u okviru projekta restrukturisanja, za dodatna 24 meseca.

Sam proces je izuzetno složen i podrazumeva donošenje i provođenje izuzetno značajnih odluka, promena, kao i zakonom propisanih aktivnosti, koje ne zavise samo od Željeznica Republike Srpske, te je u skladu s tim i produžetak novog roka opravdan, što je i potvrđeno od strane Svetske banke - rekao je Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.

Projekat restrukturisanja preduzeća koji Željeznice Republike Srpske provode, od strane Svetske banke krajem 2021. godine ocenjen je kao projekta koji ima dobar napredak i u okviru kog je značajno popravljena ukupna finansijska situacija, uz otplatu više od 36 miliona evra duga i zaostalih obaveza iz ranijeg perioda. Tada je projekat dobio saglasnost za prvo produženje čiji rok ističe 31.12.2022. godine.

-Pred Željeznicama Republike Srpske je novi rok za ukupan završetak projekta restrukturisanja do 31.12.2024. godine. Projektu restrukturisanja pristupile smo sa ozbiljnošću i provodimo ga odgovorno poštujući zakonske procedure, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, uz podršku Vlade Republike Srpske i nadzor Svetske banke, koja je dostignuti stepen realizacije projekta ocenila zadovoljavajućim, te je u skladu sa svim obavezama koje su Željeznice Republike Srpske ispunile, dobijena i saglasnost na produžetak trajanja zajma iz međunarodnog sporazuma – istakao je vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Željko Radić.

Imajući u vidu da je postupak konverzije duga u kapital u proceduri i da još uvek nije završen, kao i rešavanje statusa imovine preduzeća, tek po završetku ovih ključnih aktivnosti biće stvoreni i ispunjeni svi preduslovi za orgnizovanje preduzeća u Holdinga sa tri zavisna preduzeća odgovorna za prevoz putnika, robe i upravljača infrastrukture.