16.12.2021

Vijesti

Implementacija jedinstvenog sistema osiguranja

Implementacija jedinstvenog sistema osiguranja

Obezbediti tehničko rešenje uvezivanja dva sistema osiguranja i daljinskog upravljanja u jedinstven sistem međustanične zavisnosti ,koja su na deonici pruge Doboj - Banjaluka u ranijem periodu izvodile dve renomirane kompanije Thales i AŽD, bila je tema današnjeg sastanka sa rukovodstvom Željeznica Republike Srpske u Doboju.

Na sastanku su razmatrane tehničke mogućnosti kao obavezan preduslov za pravilno funkcionisanje daljinskog upravljanja na pruzi, te predstavljene preliminarne varijante obe kompanije u cilju implementacije najefikasnijeg rešenja za Željeznice Republike Srpske.

Tehničko jedinstvo uvezivanja sistema osiguranja na relaciji Srpska Kostajnica – Banjaluka, značajno je i za buduće radove i remont na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, kako bi Željeznice Republike Srpske imale nove remontovane deonice pruge koji će biti uvezane u sistem daljinskog upravljanja, kao i tehnička rešenje i uvezivanje za ranijim investicijama, rekao je nakon sastanka Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Implementacija jedinstvenog sistema osiguranja alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Implementacija jedinstvenog sistema osiguranja alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Implementacija jedinstvenog sistema osiguranja