KOMPANIJA

O nama

  • ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ

  • Svetog Save 71, 74000 Doboj

  • Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

  • UIC KOD : 0044

  • Članstvo : UIC, CIT, RIV, RIC, FTE, SERG, TEA, TCV, BCC, FIP


  • kabinet@zrs-rs.com

  • +387 53 241 368

  • +387 53 222 247


Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je oduvijek bio grad željezničara i drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Željeznice RS su preduzeće za javni prevoz putnika i robe i upravljanje infrastrukturom na teritoriji Republike Srpske. Kompanija je akcionarsko društvo, a u strukturi kapitala učestvuju akcioni fond, penzioni fond, fond za restituciju i privatni kapital.

Unutrašnja organizacija zasniva se na osnovnim principima koji obezbjeđuju efikasnost obavljanja poslova iz djelatnosti Društva, tehničko-tehnološku strukturu sistema, sigurnost zaposlenih i realnu dobit.

Makroorganizacijsku šemu čine:
- Poslovi infrastrukture
- Poslovi operacija
- Zajednički poslovi

Kao Dan ŽRS obilježava se 12. maj kada je pokrenuta inicijativa za osnivanje preduzeća, a od 2002. godine i kao Dan željezničara i Krsna slava, Sveti Vasilije Ostroški.

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Željeznice Republike Srpske a.d. Doboj primljene su u članstvo mnogobrojnih međunarodnih organizacija. Pet godina nakon nastanka, 24. juna 1997. podnijele su zahtjev za pristupanje Međunarodnoj željezničkoj uniji (UIC) koja 16. juna 1998. godine u Briselu donosi odluku o prijemu ŽRS u UIC. Odluku je potvrdila generalna skupština 27. oktobra u Berlinu i Željeznicama Republike Srpske dodijelila međunarodni kod 0044. Članica Međunarodnog željezničkog komiteta (CIT) postaju 18. maja 2000. godine, članica TCV 2001, članica Željeznica jugoistočne Evrope (SERG) 15. novembra 2002, članica Saveza putničkih tarifa željeznica jugoistočne Evrope 24. aprila 2002, članica Saveza tarifa Evropa-Azija (TEA) u Atini 15. oktobra 2002, članica InterRail saveza 2003, članica BCC 1. januara 2004. i FIP saveza 9. juna 2004. u Atini.