Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Kao najviši organ, Skupština akcionara donosi Statut i druge poslovne akte u skladu sa zakonom. U nadležnosti Skupštine je i donošenje plana poslovanja, revidiranog plana poslovanja i programa investicija. Ovaj organ imenuje i razrješava Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, odlučuje o poslovnom povezivanju sa drugim privrednim društvima, odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Predsjednik Skupštine akcionara
Milan Pavlović
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
tel: + 387 53 209 020
faks: + 387 53 209 020

Izvještaj o održanoj 36. redovnoj - godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa donesenim odlukama

Saziv 36. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa materijalom

Saziv 23. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 22. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Izvještaj o održavanju 22. vanredne Skupštine akcionara sa pratećom odlukom

Saziv 22. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 21. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Izvještaj o održavanju 21. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa odlukama

Dopuna dnevnog reda za 21. vanrednu Skupštinu akcionara sa materijalom

Saziv 21. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 35. redovne - godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Izvještaj o održavanju 35. redovne - godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa donesenim odlukama

Saziv 35. redovne - godišnje Skupštine akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 20. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj 

Saziv 20. vanredne Skupštine akcionara Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj sa materijalom

Saziv 19. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj, sa materijalom

Zapisnik sa 34. redovne - godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Izvještaj o održavanju 34. redovne - godišnje Skupštine akcionara sa donesenim odlukama

Saziv 34. redovne - godišnje Skupštine akcinara Željeznica RS sa materijalom

Zapisnik sa ponovljene 18. vanredne sjednice Skupštine akcionara

Saziv 18. vanredne Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj 

Zapisnik sa 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj 

Saziv 17. vanredne sjednice Skupštine akcionara Želјeznica a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 33. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Saziv 33. redovne-godišnje Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj sa materijalom

Zapisnik sa 16. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Saziv i materijal za 16. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Zapisnik sa 32. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara a.d. Doboj

Materijal za 32. redovnu - godišnju sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Zapisnik sa 15. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Materijal za 15. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Ispravka Zapisnika sa nastavka 31. redovne sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa NASTAVKA 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Materijal za nastavak 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa 31. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Saziv i materijal za 31 redovnu - godišnju Skupštinu akcionara Željeznica RS a.d. Doboj

Zapisnik sa 14. vanredne sjednice Skupštine akcionara Željeznica RS

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio IV

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio II

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio III

Materijal za 14. vanrednu Skupštinu Akcionara - dio I

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala - obavještenje povjeriocima (drugo)

Zapisnik sa ponovljene 30. redovne-godišnje sjednice Skupštine akcionara sa Statutom Željeznica RS a.d. Doboj

Notarski zapisnici sa 30. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku sa pozivom povjeriocima

Izvještaj sa održane ponovljene 30. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara

Zаpisnik sа 30. rеdоvnе - gоdišnjе sјednice Skupštinе аkciоnаrа Žеlјеznicа RS (nеоdržаnе)

Obavijest o neodržavanju 30. redovne sjednice Skupštine akcionara

Materijal za 30. redovnu-godišnju sjednicu Skupštine akcionara

Materijal za 13. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

Statut o I (prvim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Statut Željeznica Republike Srpske A.D. Doboj (jul 2015.)

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com