04.11.2021

Vijesti

Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi

Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi

Uprava Željeznica Republike Srpske održala je u protekla dva dana radne sastanke sa predstavnicima svih sindikalnih organizacija koji su dostavili svoje sugestije, predloge i komentare na urađen predlog nacrta pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta, koji je izrađen na osnovu uputstava i preporuka ovlaštenog konsultanta u okviru procesa restrukturisanja preduzeća.

Na sastancima su razmatrani i usaglašavani predlozi sindikata koje je na osnovu realnih pokazatelja i potreba preduzeća moguće uvrstiti i primeniti u novoj sistematizaciji.

Sugestije i primedbe sindikata odnosile su se u većini slučajeva na predviđeni broj izvršilaca na određenim radnim mestima, nedostastajući profil zanimanja u određenim organizacionim delovima, kao i broj rukovodilaca na svim nivoima u ŽRS.

Na sastanku je akcenat stavljen i na broj zaposlenih sa smanjenom radnom sposobnošću, koje je na osnovu postojeće zdravstvene dokumentacije o radnoj sposobnosti, teško rasporediti na bilo koje radno mesto u Željeznicama Republike Srpske.

Kako bi se izbegle i sprečile zloupotrebe među ovom kategorijom zaposlenih, predloženo je da se isti prijave odnosno lično podnesu zahteve za obnovu stručno - medicinskog veštačenja radne sposobnosti i utvrđivanje invalidnosti kod nadležnog Fonda za penzijsko – invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Stav uprave ŽRS je da će nakon urađene revizije radne sposobnosti, svakom zaposlenom iz ove kategotije biti omogućena prekvalifikacija ili dokvalifikacija, kako bi bili adekvatno uposleni na radno mesto za koje su kvalifikovani i radno sposobni da izvršavaju svoje radne zadatke.

Nova sistematizacija će sadržati makro i mikro organizaciju budućeg preduzeća, opis poslova svih organizacionih delova kao i opis poslova za svako radno mesto.

Na ukupno šest održanih sastanaka sa predstavnicima sindikalnih organizacija, članovi uprave ŽRS su naglasili da nijedan radnik u preduzeću nije višak, ali da već dugi vremenski period problem predstavljaju zaposleni koji nisu trenutno spremni da izvršavaju svoje radne obaveze, zauzimaju radna mesta i onemogućavaju odvijanje procesa rada u preduzeću, te da se u cilju rešavanja ovog problema pristupa maksimalno odgovorno.

Izrada i buduća primena nove sistematizacije osnova je za ostvarivanje tehnološko – tehničkog procesa rada u Željeznicama Republike Srpske, naglašeno je na sastancima.

Vlada Republike Srpske je izabrala model holdinga koji podrazumeva stvaranje željezničkog holdinga i tri zavisna preduzeća odgovorna za prevoz putnika, robe i upravljača infrastrukture.

Trenutno se pored aktivnosti na konačnoj izradi i usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske, s konsultantom i Vladom Republike Srpske provode aktivnosti na pripremnoj fazi za prelazak na novi način organizacije preduzeća.

Po pitanju smanjenja broja zaposlenih, Željeznice Republike Srpske su ugovorom o restrukturisanju ispunile zacrtani cilj od 2098 zaposlenih i na osnovu tog broja je urađen predlog nacrta nove sistematizacije. Nedostajući broj neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja biće rešavan u narednom periodu uz saglasnost nadležnog ministarstva, Vlade Republike Srpske i Svetske banke.

Trenutno je u Željeznicama Republike Srpske zaposleno 2038 radnika.

Od sindikalnih predstavnika se očekuje da u narednim danima nakon što im bude dostavljen predlog dokumenta sa uvrštenim izmenama i dopunama, još jednom dostave svoja mišljenja na usaglašeni predlog nacrta pre usvajanja.

Konačan dokument Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske trebalo bi da bude usvojen do kraja novembra 2021. godine.

Završetak posla na usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ŽRS je prelazna faza iz trenutne statutarne pozicije preduzeća u novi način organizovanja Željeznica Republike Srpske, a uvažavajući Zaključke Vlade Republike Srpske i predloge konsultanata za organizaciono restrukturiranje.

Uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i zapošljavanje neophodnog izvršnog i tehničkog osoblja na značajnim proizvodnim radnim mestima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi struktura zaposlenih bila optimalna i na adekvatan način zadovoljila potrebe preduzeća.

To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih, zapošavanje neophodnog kadra na proizvodnim radnim mestima, kao i adekvatno zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću.

Neophodnost prijema radnika za Željeznice Republike Srpske u izvršnim službama je urgentna, kako bi se održao tehničko – tehnološki proces rada preduzeća, te nesmetano nastavilo ispunjenje planskih veličina u ŽRS.

Imajući u vidu da je značajan broj zaposlenih iz izvršnih službi u proteklom periodu napustio preduzeće, kao i starosnu strukturu zaposlenih koji ispunjavaju uslove za penzionisanje, intezivno se provode aktivnosti na omogućavanju prijema nedostajućeg kadra na operativnim i izvršnim poslovima, kako bi Željeznice Republike Srpske nesmetano funkcionisale i ispunjavale postavljene zadatke iz Plana poslovanja.

Slike

alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi alt ? System.Linq.Enumerable+WhereSelectListIterator`2[zrs_rs.Model.Models.ObjavaSlika,System.String] : Nova sistematizacija do kraja novembra i neophodan prijem radnika u izvršnoj službi prioriteti na kojima se intenzivno radi