22.10.2021

Vijesti

Rok za završetak projekta restrukturisanja produžen do kraja 2022. godine

Rok za završetak projekta restrukturisanja produžen do kraja 2022. godine

Projekat restrukturisanja Željeznica Republike Srpske dobro napreduje i značajno je popravljena finansijska situacija preduzeća uz otplatu više od 36 miliona evra duga i zaostalih obaveza, međutim, zbog određenih kašnjenja, Svetska banka je nedavno produžila period trajanja zajma do decembra 2022. godine, rekao je u intervjuu za Glas Srpske, novi šef kancelarije Svetske banke za BiH i Crnu Goru Kristofer Šeldon.

- Glavni razlog kašnjenja je složenost projekta. Ta složenost se ogleda u multidimenzionalnom aspektu potrebnih promena i to na tri nivoa - finansijsko restrukturiranje, organizaciono i restrukturiranje radne snage. Na sve tri dimenzije treba raditi istovremeno i usklađeno - istakao je Šeldon i podsetio da je Vlada Srpske početkom godine uradila značajnu stvar u vezi sa utvrđivanjem strukture novog preduzeća.

Željeznice Republike Srpske projektu restrukturisanja pristupile su sa ozbiljnošću i provode ga odgovorno poštujući zakonske procedure, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, uz podršku Vlade Republike Srpske i nadzor Svetske banke, koja je dostignuti stepen realizacije projekta okarakterisala pozitivno.

-Sam proces je izuzetno složen i podrazumeva donošenje i provođenje izuzetno značajnih odluka, promena, kao i zakonom propisanih aktivnosti, koje ne zavise samo od Željeznica Republike Srpske, te je u skladu s tim i produžetak roka opravdan, što je i potvrđeno od strane Svetske banke – kaže vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Željko Radić

Realizacija brojnih aktivnosti od početka 2020. godine bila je uslovljena pojavom i širenjem pandemije virusa Kovid -19 koji je u mnogome, brojne procese zaustavljao i prolongirao.

Primarni zadaci i planovi menadžementa, a samim tim i očekivanja, usmerena su na uspešnu realizaciju projekta restrukturisanja, koji ima za cilj unapređenje operativne efektivnosti i finansijsku održivost preduzeća.

Željeznice Republike Srpske nastoje da se reorganizuju na najbolji mogući način, kako bi u budućnosti bile preduzeće spremno za tržišno poslovanje i pojavu konkurencije na željezničkom tržištu.

Razdvajanje poslovnih funkcija i bilansa stanja su ključni elementi u procesu restrukturisanja, ne samo u pogledu progresivnog usaglašavanja s propisima EU o željeznicama, posebno zakonima o konkurenciji, već i za jačanje sektora željeznica u Republici Srpskoj kroz omogućavanje komercijalne orijentacije za Željeznice Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske je izabrala model holdinga koji podrazumeva stvaranje željezničkog holdinga i tri zavisna preduzeća odgovorna za prevoz putnika, robe i upravljača infrastrukture.

-Trenutno se s konsultantom i Vladom Republike Srpske provode aktivnosti na pripremnoj fazi za prelazak na novi način organizacije preduzeća. Nacrt sistematizacije je završen i dostavljen je predstavnicima osam sindikalnih organizacija u ŽRS na izjašnjenje. Od njih se očekuje da dostave svoje komentare, mišljenja i sugestije na predloženi nacrt, nakon čega će kao partneri u projektu restrukturisanja, zajedno sa upravom Željeznica Republike Srpske usaglasiti konačan prijedlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Željeznicama Republike Srpske, a ovaj proces očekujemo da završimo tokom novembra 2021. godine – istakao je Radić.

Ovo je prelazna faza iz trenutne statutarne pozicije preduzeća u novi način organizovanja Željeznica Republike Srpske, a uvažavajući Zaključke Vlade Republike Srpske i predloge konsultanata za organizaciono restrukturiranje.

Kada je u pitanju smanjenje broja zaposlenih, Željeznice Republike Srpske su tokom 2021. godine ispunile zacrtani cilj od 2098 zaposlenih, koji je definisan ugovorom o restrukturisanju.

Na početku 2020. godine u Željeznicama Republike Srpske bilo je zaposleno 2252 radnika. Tokom 2020. godine ukupno 121 radnik je napustio preduzeće dobrovoljnim odlaskom, uz sporazumni prekid radnog odnosa i stimulativne otpremnine putem prijave na interne oglase preduzeća, te prirodnim odlivom radne snage odnosno penzionisanjem i drugo.

Danas je u Željeznicama Republike Srpske zaposleno 2060 radnika, a trenutno je odobren odlazak za 16 radnika koji ispunjavaju propisane uslove iz javnog oglasa uz stimulativne otpremnine, tako da će do kraja novembra ŽRS imati 2044 zaposlena radnika.

-Uzimajući u obzir buduća penzionisanja zaposlenih, dobrovoljne odlaske uz otpremnine, ali i neophodno zapošljavanje izvršnog i tehničkog osoblja na značajnim proizvodnim radnim mestima, preduzimaju se neophodni koraci kako bi se struktura zaposlenih popravila i na adekvatan način zadovoljila potrebe budućeg preduzeća – ističe vršilac dužnosti generalnog direktora Željko Radić.

To se odnosi na pronalaženje odgovarajućeg modela za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih koji neće po trenutnim kompetencijama naći mesto u budućoj sistematizaciji, kao i zbrinjavanje radnika sa smanjenom radnom sposobnošću i iinvalida, čiji broj je značajan u trenutnoj strukturi zaposlenih – pojasnio je Radić.

Željeznice Republike Srpske su uprkos poteškoćama sa kojima se suočavaju, sačuvale likvidnost i solventnost preduzeća, nemaju zaostalih dugovanja, redovno se izmiruju sve obaveze prema zaposlenima, državi i poslovnim partnerima, te spremno ulaze u sledeću fazu procesa restrukturisanja.

Osnovni cilj menadžmenta Željeznica Republike Srpske, uz podršku resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske je da po završetku procesa restrukturisanja, imaju novo preduzeće koje će biti samoodrživo, respektabilno i profitabilno u svim budućim organizacionim celinama.