26.07.2022

Vijesti

U Doboju održan sastanak Uprave i sindikalnih predstavnika Željeznica Republike Srpske

U Doboju održan sastanak Uprave i sindikalnih predstavnika Željeznica Republike Srpske

Uprava Željeznica Republike Srpske ne može sebi dozvoliti luksuz, niti delovati neodgovorno i mimo zakonskih propisa kada je u pitanju isplata novčanih primanja za koja ne postoji realna budžetska osnova, naglasio je nakon sastanka sa sindikalnim predstavnicima u Doboju Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.

-Opšte je poznato da se Željeznice Republike Srpske nalaze u procesu restrukturisanja koji je pod ingerencijom Svetske banke, Okružnog i Privrednog suda Republike Srpske i da se odvija prema Zakonu o stečaju. Nakon dugog niza godina mi smo uspeli da implementiramo novu sistematizaciju, čime je na značajan način i popravljen radno pravni status radnika. Dokaz tome je i prosečna plata u Željeznicama Republike Srpske, koja je za mesec decembar 2021. godine iznosila 818 KM, a danas iznosi 948 KM plus topli obrok – istakao je Radić.

On je naglasio da je Uprava Željeznica Republike Srpske svesna da su troškovi života porasli, te da uticaj inflacije i svetske krize nije zaobišao ni Željeznice Republike Srpske, kao i da se svakodnevno ulažu napori kako bi se u saradnji i sa sindikalnim predstavnicima popravio radno pravni status svih zaposlenih.

Linearno povećanje plata zaposlenih u Željeznicama Republike Srpske u iznosu od 150 KM, zahtev je koji je upućen Upravi preduzeća, šest od ukupno osam sindikalnih predstavnika koji deluju u Željeznicama Republike Srpske.

Uprava Željeznica Republike Srpske danas je sindikatima iznela predlog da se u budžetu pokuša izvršiti korekcija cene rada sa 120 KM na 124 KM, odnosno povećanje od 3,3 odsto.

-Drugi model bi bio da se u okviru raspoloživog budžeta, iznađe mogućnost da se kao jednokratna novčana naknada, izmenom pravilnika pokuša vratiti regres koji je pre 10 godina na Željeznicama RS iznosio 360 KM, a koji je trenutnim zakonskim rešenjem trenutno 180 KM – rekao je Radić.

On je dodao da su naredni koraci uslovljeni saglasnošću Svetske banke, resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske i da se Uprava Željeznica Republike Srpske zajedno sa radnicima i uz podršku Vlade RS bori za nove poslove.

Predsjednik Samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamdžić kaže da podržava najavu isplate jednokratne novčane pomoći u vidu regresa od 150 KM, ali smatra da je to nedovoljno i da se plate moraju povećati za 150 KM svima linearno.

Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Banjaluka Zlatko Marin, smatra da bi realno bilo da srazmerno sa porastom cena ide i porast plata.

Vršilac dužnosti generalnog direktora ŽRS Željko Radić najavio je da će danas biti imenovana komisija za izradu Kolektivnog ugovora koja će vrlo brzo krenuti sa radom.

I dalje ćemo nastojati da svojim aktivnostima zajedno sa sindikalnim predstavnicima i svim zaposlenima radimo na daljem popravljanju radno pravnog statusa, uslova rada, kao i osiguranju novih poslova u segmentu prevoza, poručio je u Doboju Željko Radić, vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.