Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Realizacija dugoročnih investicija za rekonstrukciju željezničke mreže RS je uslovljena obezbjeđivanjem povoljnih kreditnih sredstava. Osnov za planiranje ovih investicija je Studija modernizacije i akt Vlade RS broj 04/1-012-2-1938/09 od 15.10.2009. godine (''Rješenje o davanju saglasnosti AD ŽRS Doboj da pristupe rekonstrukciji i modernizaciji željezničke mreže u Republici Srpskoj''). Dionice koje su predmet modernizacije su:
Doboj – Banja Luka – Prijedor – Novi Grad - Dobrljin,
Doboj – Petrovo Novo i
Caparde – Zvornik.

Trenutno su u toku pregovori oko obezbjeđivanja kreditnih sredstava. Modernizacija se odnose na pobrojane pružne dionice a uključuje sledeće vrste radova:
- sanacija i modernizacija tunela "Križevići",
- remont pruge sa sanacijom staničnih kolosijeka,
- izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija staničnih perona, stajališta i staničnih zgrada, <>br - osiguranje stanica i putnih prelaza,
- izgradnja digitalnog SDH prenosnog sistema, polaganje optičkih kablova, polaganje STA kabla izgradnja bežičnog sistem a telekomunikacija, izgradnja informacionog sistema za obavještavanje putnika u stanicama i stajalištima,
- sanacija i modernizacija stabilnih postrojenja elektro vuče.
Obim i vrste radova po pojedinim dionicama će se naknadno precizirati tj. kada kreditna sredstva budu izvjesnija.

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com