Kompanija

Željeznice Republike Srpske (ŽRS) osnovane su 1992. godine sa sjedištem u Banjaluci, a od 1996. godine sjedište kompanije je u Doboju, gradu koji je bio drugi po veličini željeznički čvor na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Putnički saobraćaj

Željeznice Republike Srpske učestvuju u unutrašnjem, međuentitetskom i međunarodnom saobraćaju. Željeznički saobraćaj spada u najbezbjednije i ekološki najprihvatljivije vidove prevoza.

Teretni saobraćaj

Sektor za željezničko-komercijalne poslove ŽRS a.d. Doboj se bavi prodajom usluga, prevoz roba. Prodaja usluga se vrši sklapanjem Ugovora o prevozu stvari sa korisnicima prevoza u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Hibis (225)
Zatvoreni dvoosovinski vagon

 Širina kolosijeka

1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

-

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14600 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

-

 Površina poda vagona

-

 Utovarna zapremina vagona

80 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

-

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

-

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

12650 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

-

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

0

 Bočna vrata

4

Eaos-z (534)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h  (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

2870 mm

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

16520 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

15200 mm

 Površina poda vagona

40 m 2

 Utovarna zapremina vagona

81 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

10500 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

23300 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

56,7 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

0

 Bočna vrata

4

Eanos-z (537)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

3060 mm

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

15740 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

14400 mm

 Površina poda vagona

39.4 m 2

 Utovarna zapremina vagona

82,5 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

10700 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

  1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

    920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

23500 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

66,5 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 22.5 t

 Čeona vrata

0

 Bočna vrata

2

Eans-z (541)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h  (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14040 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

12700 mm

 Površina poda vagona

35.7 m 2

 Utovarna zapremina vagona

75 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

9000 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

22800 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

67 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 22,5 t

 Čeona vrata

2

 Bočna vrata

4

Eas-z (594)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h  (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14040 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

12700 mm

 Površina poda vagona

36 m 2

 Utovarna zapremina vagona

72 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

9000 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

22000 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

58 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

2

 Bočna vrata

4

 

Eas-z (595)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h  (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14040 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

12700 mm

 Površina poda vagona

36 m 2

 Utovarna zapremina vagona

72 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

9000 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

21000 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

59 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

2

 Bočna vrata

6

Eas-z (596)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h  (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14040 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

12800 mm

 Površina poda vagona

 35 m 2

 Utovarna zapremina vagona

72 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

9000 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

21500 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

58,5 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

2

 Bočna vrata

4

Eas-z (597)
Četvoroosovinski otvoreni vagon sa visokim stranicama

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona 

100 km/h (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

14040 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

12730 mm

 Površina poda vagona

36 m 2

 Utovarna zapremina vagona

72 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

9000 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

21500 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

58  t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeona vrata

2

 Bočna vrata

4

Tadgs-z (082)
Četvoroosovinski vagon za prevoz rasute robe

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona  

100 km/h (”S” režim)

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

17240 mm

 Utovarna (korisna) dužina vagona

-

 Površina poda vagona

-

 Utovarna zapremina vagona

82 m 3

 Rastojanje između centralnih svornjaka

12200 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

24200 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

55,5 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Pokretni krov

 Istovar ispod vagona unutar kolosijeka

Rgs (356) Plato kola

 Širina kolosijeka

 1435 mm

 Max. brzina praznog vagona(”SS” režim)

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona  (”S” režim)

 100 km/h

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

-

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

19900 mm

 Utovarna (korisna) dužina kola

18530 mm

 Površina poda kola

51,2 m 2

 Utovarna zapremina vagona

-  

 Rastojanje između centralnih svornjaka

14860 mm

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

 1800 mm

 Visina poda od Giša

 1240 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

  920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

23400 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

56,6 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeone stranice

2

 Stupci

16 kom

Regs (392)
Plato kola sa niskim stranicama

 Širina kolosijeka

1435 mm

 Max. brzina praznog vagona (”SS” režim)

120 km/h

 Max. brzina tovarenog  vagona  (”S” režim)

100 km/h

 Maksimalna širina vagona (na mjestu tegljeničke kuke)

2740 m

 Dužina vagona preko nesabijenih odbojnika

 19900 m

 Utovarna (korisna) dužina kola

 18530 m

 Površina poda kola

51,00 m 2

 Utovarna zapremina vagona

-

 Rastojanje između centralnih svornjaka

14860 m

 Osovinsko rastojanje obrtnog postolja

1800 m

 Visina poda od Giša

1240 mm

 Prečnik točka osovinskog sklopa

920 mm

 Sopstvena težina vagona (težina praznog vagona)

25300 kg

 Utovarna težina (težina tereta)

54 t

 Maksimalno osovinsko opterećenje

max. 20 t

 Čeone stranice

2

 Bočne stranice

16

 Stupci

16

JSN Teki is designed by JoomlaShine.com